Het kan zijn dat jij gevoeliger bent voor stress dan anderen. Let op als je de volgende eigenschappen herkent. Deze maken jou kwetsbaarder voor stress:

 • Je bent perfectionistisch.
 • Je bent ambitieus, prestatiegericht, competitief, gehaast.
 • Je kunt niet 'niets' doen, je doet vaak twee dingen tegelijk.
 • Je eist veel van jezelf.
 • Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel.
 • Je bent overmatig betrokken bij gezin of werk.
 • Je streeft constant naar waardering van anderen.
 • Je kunt moeilijk 'nee' zeggen, grenzen aangeven of voor jezelf opkomen.
 • Je kunt moeilijk steun vragen.
 • Je kunt je gevoelens slecht uiten.
 • Je hebt het gevoel weinig invloed te kunnen uitoefenen op je omgeving en je eigen leven.
 • Je bent pessimistisch en je hebt nauwelijks een positieve kijk op eigen prestaties.