Niet alle stress is ongezond. Stress brengt je in staat van paraatheid. Je polsslag versnelt en je ademhaling wordt sneller. Het is bijvoorbeeld de spanning die je voelt voor een examen, een presentatie of een moeilijke klus. Stress bevordert je concentratie. Het maakt je alert en efficiënt. Na je prestatie, verdwijnt de spanning vanzelf.

Stress is ongezond als je je te lang gespannen voelt en je geen tijd kunt of wilt nemen voor ontspanning. Die spanning kan allerlei oorzaken hebben: Te hoge werkdruk, werkproblemen, spanningen in je gezin, angsten, onbevredigde verlangens. Als je verkeerd omgaat met deze verschijnselen, raak je overbelast of uitgeput.

Het is daarom belangrijk deze symptomen op tijd te herkennen. Als de eisen die aan jou gesteld worden of die je aan jezelf stelt groter worden dan jij aankunt, verlies je het evenwicht  en sla je door naar de verkeerde kant. Dit kan leiden tot overspannenheid of een burn-out.